ޚަބަރުދުނިޔެ

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ޒުވާނުންގެ ދުވަހެެވެ. ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ޒުވާނުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ.

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރަންފެށީ 1999 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިއަހަރުގެ ޝިއާރަކީ “Youth Engagement for Global Action” އެވެ.

މި ދުވަހާ ގުޅިގެން އދ އިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި ދުވަހުގެ ޝިޔާރުން ހާމަކޮށްދެެން ބޭނުން ވަނީ އަމިއްލަ ގޮތުންނާއި، ގައުމީ އަދި ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުމެވެ. އަދި އިޖުތިމާއީ، ގައުމީ އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުމަކީ އެކަން ކަން ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް ލިބޭ ބޮޑު ބާރެކެވެ.

 

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.
avatar
Close