ޚަބަރުދީން

މާދަމާގެ ހުކުރު ޚުތުބާ: – ހައްޤު ގޮތުގައި ﷲ އަށް ވަކީލުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން މާދަމާ (28 އޮގަސްޓް 2020) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހުކުރު ޚުތުބާ އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

މާދަމާ ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚުތުބާގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ “ހައްޤު ގޮތުގައި ﷲ އަށް ވަކީލުކުރުން” މިމައުލޫގެ މައްޗަށެވެ.

މާދަމާގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ވިދާޅުވެލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާށެވެ.

Khuthubaa 28.08.2020.pdf

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close