ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

ރ.ވާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

ރ.އަތޮޅު ވާދޫން ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ވާދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުން ވިދާޅުވީ ހޯމް ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އިއްޔެ އެރަށުން ސުންކު ނެގި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހެއްގެ ސުންކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ކަމަށެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close