ޚަބަރު

އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި މަންދޫބުންގެ ނަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހަމަވަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އަދި މީޑިޔާގެ ފަރާތުން އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު 3 ޖަހާއިރަށް ހަމަވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބު ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަނުން އަލުން މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މިހާރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2021 އޭޕްރިލް 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close