ޚަބަރު

އުނގޫފާރުަގައި ކޮމިއުނިޓީ ތެރެއިން މީހަކު ފައްސިވެ ރަށް މޮނީޓަރިން އަށް ލައިފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި ކޮމިއުނިޓީ ތެރެއިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ރަށް މޮނީޓަރިންނަށް ލައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އުނގޫފާރު މޮނީޓަރިންއަށް ލާފައިވާ ކަން ހާމަކޮށް މިރޭ އެޗްޕީއޭ އިން އާންމުކުރި އެންގުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސިއްޙީ ގޮތުން ބަލަން ޖެހޭ ކަން ކަން ބެލުމަށް މިރެއިން ފެށިގެން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ ނެތި އުނގޫފާރަށް އަރާ ފޭބުކީ މަނާކަމެެއް ކަމުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar

ކިޔާލުން ރަނގަޅު

Close
Close