ރ.އަތޮޅު

ރ. މަޑުއްވަރި މޮނީޓަރިންއަށް ލައިފި

ރ. މަޑުއްވަރި މޮނީޓަރިންއަށް ލައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަޑުއްވަރި މޮނީޓަރިންއަށް ލާފައި ވަނީ އެ ރަށުން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަޑުއްވަރިން ފައްސިވެފައި ވަނީ މާޗް 2 ގެ ފަހުން އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ.

މާޗް 2 ގެ ފަހުން އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރި މީހުން ކަރަންޓީނުކޮށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ފަށާފައި ވަނީ އުނގޫފާރުން 5 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މިހާތަނަށް މި ކްލަސްޓާރ އާ ގުޅުން ހުރި މީހަކު ޅ ނައިފަރުން ވެސް ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަދި އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރި ކ. ދިއްފުށި 2 މީހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ.

(އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ)

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar

ކިޔާލުން ރަނގަޅު

Close
Close