ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

ހުޅުދުއްފާރުން އަނެއްކާވެސް މީހަކު ފައްސިވެ އަދަދު 6 ކަށް އަރައިފި

ހުޅުދުއްފާރުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އެއާއެކު އެ ރަށުން ޖުމްލް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަު މި ވަނީ 6 ކަށް އަރާފައެވެ.

(އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close