ޚަބަރުކޮވިޑް-19

އުނގޫފާރުން ނ މާފަރު ލެބަށް ފޮނުވި ހުރިހައި ސާމްފަލްގެ ނަތީޖާ ތައް ނެގެޓިވް

އުނގޫފާރުން ނ މާފަރު ލެބަށް ފޮނުވި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ސާމްފަލްގެ ނަތީޖާ ތައް ނެގެޓިވް ކަމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓާލުން ދެންމެ ބުނެފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން މިއީ ބުދަ އަދި ބުރާސްފަރި ދުވަހު އުނގޫފާރުން ނަގާފައިވާ ރިލީސިން ސާމްޕަލް އެވެ.

އުނގޫފާރުން މާޗް 19 ވަނަ ދުވަހު ފެނުނު ޕޮސިޓިވް ކޭސް އާއި ގުޅިގެން ހޯމް ކަރަންޓީނު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން ފުރިހަމަކޮށް ރިލީސިން ސާމްޕަލް ނެގުން ކުރިއަށް ދާއިރު މިހާތަނަށް ނަތީޖާ ލިބުނު ހުރިހައި ސާމްޕަލްއެއްގެ ނަތީ އައިސްފައިވަނީ ނެގެޓިވް ކޮށެވެ.

 

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close