ޚަބަރުރ.އަތޮޅުކޮވިޑް-19

ހުޅުދުއްފާރުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 7 ކަށް އަރައިފި

ރ. ހުޅުދުއްފާރުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެ ރަށުން ޖުމްލަ ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 7 ކަށް އަރައިފިއެވެ.

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ އުނގޫފާރު ކުލަސްޓާރ އާ ގުޅިގެން ހުޅުދުއްފާރުން ފައްސިވި މީހެއްގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެކެވެ.

ހުޅުދުއްފާރުން ފައްސިވެފައިވާ 7 ކޭސްއަކީ އުނގޫފާރު ކުލަސްޓާރ އާ ގުޅުން ހުރި ކޭސްތަކެވެ. މި ކުލަސްޓާރއާ ގުޅިގެން ހުޅުދުއްފާރުން ކޮވިޑް ކޭސްއެއް ފުރަތަމަ ފެނިފައި ވަނީ މާރޗް 2 ކުން ފެށިގެން ހުޅުދުއްފާރުން އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރި އެންމެން ކަރަންޓީނުކޮށް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމުންނެވެ.

މި ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ހުޅުދުއްފާރު އޮތީ މޮނީޓަރިންއަށް ލާފައެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close