ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

ރ. މަޑުއްވަރި މޮނީޓަރިންގ އިން ނަގައިފި

ރ. މަޑުއްވަރި މޮނީޓަރިންގ އިން ނަގައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީގެ މޮނީޓަރިން އުވާލިކަން އެޗްޕީއޭ އިން މިހާރު ވަނީ ރ.މަޑުއްވަރި ކައުންސިލަށް އަންގާފައެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރި މޮނީޓަރިންއަށް ލާފައި ވަނީ އުނގޫފާރު ކުލަސްޓާރއާ ގުޅިގެން އެ ރަށުން މީހަކު ފައްސިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މަޑުއްވަރީގެ މޮނީޓަރިން އުވާލާފައި ވަނީ ފައްސިވި މީހާ އާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން ކަރަންޓީނުކޮށް ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނެގި ސާންޕަލްތައް ނެގެޓިވް ވުމުންނެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close