ޚަބަރުރ.އަތޮޅުކޮވިޑް-19

އަލިފުއްޓާއި ހުޅުދުއްފާރު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނަގައިފި

އެ ދެ ރަށް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައި ވަނީ މާޗު 19 ވަނަ ދުވަހު އުނގޫފާރުން ފެނުނު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން އެރަށުންވެސް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެނެވެ.
ހުޅުދުއްފާރު މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ 24 މާޗް ގައެވެ. އަލިފުށީ މޮނިޓަރިންގ އަށްލާފައިވަނީ 27 މާޗްގައެވެ.
މާޗު 19 ވަނަ ދުވަހު އުނގޫފާރުން ފެނުނު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން މިހާރު ރ އަތޮޅުގައި މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި އޮތީ މާކުރަތު އެވެ.
ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close