ޚަބަރު

މާކުރަތު ވެސް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގައިފި

ރ. މާކުރަތު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގައިފިއެވެ.  މާކުރަތު  މޮނިޓަރިންގ  އަށް  ލާފައި ވަނީ  މާޗު  19  ވަނަ  ދުވަހު އުނގޫފާރުން ފެނުނު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން އެރަށުންވެސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެނެވެ.

މާކުރަތު މޮނީޓަރިންއިން ނަގާފައި ވަނީ މާކުރަތުން ފެނުނު ކޭސްއާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނު ކުރި މީހުންގެ ސާންޕަލްއާއި އެ ރަށުން ނެގި އިތުރު ސާންޕަލްތައް ނެގެޓިވް ވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މާކުރަތުގެ އިތުރުން އުނގޫފާރު ކުލަސްޓާރ އާ ގުޅިގެން މޮނީޓަރިންއަށް ލި އަލިފުށި، ހުޅުދުއްފާރު، މާކުރަތު އަދި މަޑުއްވަރިގެ މޮނީޓަރިން ވެސް މިހާރު ވަނީ އުވާލާފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar

ކިޔާލުން ރަނގަޅު

Close
Close