ޚަބަރު

އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި – މިހާރު ވަދެވޭނެ

އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ޑާޓާބޭސް އަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފިއެވެ.

އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ސައިޓްގެ ޑާޓާބޭސްއަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ ސައިޓަށްވަނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ އަންގާރަ ދުވަހު ސައިޓްވަނީ ޑައުންވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުވަނީ ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ސައިޓް އަޕްކޮށްފައިކަމަށެވެ.

ސައިޓަށް ނުވަދެވި ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަދި ސައިޓަށް ވަނުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ސައިޓްގެ ކިއުންތެރިންނަށް ކުރިމަތިވި އުދަނގޫ ތަކަށް އަޅުގަނޑު މެންގެ ފަރާތުން ނިހާޔަތައް މާފަށް އެދެމެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
ފަސްސިއުނގޫފާރޭ Recent comment authors
ފަސްސި
Guest
ފަސްސި

ނުކެރޭ ކޮމެންޓް އެޕްރޫވް ކޮށްލަން. ލަދު

އުނގޫފާރޭ
Guest
އުނގޫފާރޭ

ވަރަށްވެސް ވަކި އަތަކަށް ޖެހިފަ އޮތް ބައެއް ތީ. ޕީޕީއެމް ކުދިން ހޮވެން ހެދީމަ އިންތިހާބުގެ ނަތީނާ ނުގެނެސްދޭ. ރަށު ނަމުގައި ހިންގާ ކަމަށް ވަންނާ މިނިވަން ކަމާއެކު ހިންގާ. އެހެން ނުނީ ހުއްޓާލާ

Close