ޚަބަރުކޮވިޑް-19

އުނގޫފާރު މޮނީޓަރިންގ އިން ނަގައިފި

ރ. އުނގޫފާރު މޮނީޓަރިންގ އިން ނަގައިފިއެވެ.

އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންގ ގެހާލަތުން ނަގާފައި މިވަނީ މިމަހުގެ 19 އަދި 21 ވަަނަ ދުވަހު ފެނުނު ކޭސް ތަކާއި ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމަށްފަހު ހޯމް ކަރަންޓީން ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީން ކުރުމަށްފަހު ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނު 137 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close