ޚަބަރު

އިތުރު 8 މީހުން ފައްސިވެ އަލިފުށިން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 37 ކަށް އަރައިފި

އަލިފުށިން އިތުރު 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެ ރަށުން ފައްސިވީ މީހުންގެ އަދަދު 37 ކަށް އަރައިފިއެވެ.

(އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ)

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close