ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

ރ. ރަސްމާދޫ މޮނީޓަރިންގް އިން ނަގައިފި

ރ. ރަސްމާދޫ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގައިފިއެވެ.

މެއި 21 ވަނަ ދުވަހު ރަސްމާދޫ މޮނީޓަރިންގ އަށް ލާފައި ވަނީ ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ފެންނާތީ ޓެސްޓު ކުރި ބަނގުލަދޭޝް ރައްޔިތަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ކޭސްއާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ރަސްމާދޫ އިން ފައްސިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ރަސްމާދޫގެ މޮނީޓަރިން އުވާލާފައި ވަނީ ފައްސިވި ބަނގުލަދޭޝް މީހާއާ ގާތުން ބައްދަލުވި އެންމެންގެ ނަތީޖާ ނައްސިވެ، އަދި ރަސްމާދޫ އިން ނެގި ހުރިހާ ރެންޑަމް ސާންޕަލް އެއް ނައްސިވުމުންނެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close