ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

އަލިފުށިން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 42 އަށް އަރައިފި

ރ. އަލިފުށިން އިތުރު 5 މީހަކު މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އެއާ އެކު އަލިފުށިން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 42 ކަށް މިވަނީ އަރާފައެވެ.

އަލިފުށިން މިއަދު ފައްސިވި 5 މީހުންގެ ތެރޭގައި 2 ބިދޭސީން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

(އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close