ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

ރީތީފަރު ރިސޯޓުގެ 2 އޯނަރުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވެ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ރީތިފަރު ރިސޯޓުގެ 2 މީހަކު އެމަޖެންސީގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސްފިއެވެ.

އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ ރީތިފަރު ރިސޯޓުގެ 2 އޯނަރުންނަށެވެ. އަދި މި ކޮވިޑް-19ގެ 2 ކޭސް ކަމަށް އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް ވަނީ މައުލޫމާތުލިބިފައެވެ.

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނި ގޮތުގައި ރީތިފަރު ރިސޯޓުން 2 މީހަކު ހާލު ދެރަވެެގެން މިއަދު އިރު އޮއްސި 6 ޖަހާކަަށްހާއިރު އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސް އެމަޖެންސީގައި ފަރުވާ ދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ރީތި ފަރު ރިސޯޓަކީ ރ. މަޑުއްވަރީގެ އިރަށް އޮންނަ ރ.ފިލައިދޫގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ރިސޯޓެކެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close