ކުޅިވަރު

“އުފާ ޔޫރޯ 2020 ކުއިޒް” ފެށިއްޖެ

އުނގޫފާރު ފޯސްޓަރިންގް އެވެއާނެސް އެސޯސިއޭޝަން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ “އުފާ ޔޫރޯ 2020 ކުއިޒް” މިއަދުގެ 00:00 ގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މި ކުއިޒް ކުރިއަށް ދާނީ މުބާރާތުގެ މެޗެއް އޮންނަ ކޮންމެ ކޮންމެ ދުވަހު 5 ސުވާލު ހިމެނޭ ބުރެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށެވެ. ކޮންމެ ބުރަކަށް ވެސް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާނީ އެ ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު 23:59 އަށެވެ.

“އުފާ ޔޫރޯ ކްއިޒް 2020” މިރޭ ފަށަނީ

އަދި އެ ރެއަކުވެސް ގެނެސްދެވޭ 5 ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭ އެންމެންގެ މެދުގައި ގުރުއަތެއްލައި ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ލެވިސްޓާ ކޮފީ ދަޅެއް އިނާމަކަށް ލިބޭ ގޮތަށެވެ. އަދި މުޅި މުބާރާތުގެ ސުވާލުތައް ރަގަނޅު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުން އެއްވަނަ އަށް އަންނަ ފަރާތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.

މި މުބާރާތަގެ ކޮންމެ ބުރެއްގެ 1 ވަނަ އިނާމު ކަމުގައިވާ ލެވިސްޓާ ކޮފީ ހުށައަޅާފައި ވަނީ ލޮޓަސްގެ ފާރަތުންނެވެ.

މި ކުއިޒްގައި ބައިވެރިވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިތާލައްވާ!

https://quiz.ungoofaaru.com/quizzes/1

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close