ޚަބަރުރ.އަތޮޅުކޮވިޑް-19

ދުވާފަރުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ތަކުގެ އަދަދު 36 އަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ ރ. ދުވާފަރުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 36 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ދުވާފަރުން 14 ޖޫން ގައި ނަގާފައިވާ ރެންޑަމް ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން މިއަދުގެ 18:00 އާއި ހަމަޔައް ނަތީޖާ ލިބިފައިވާ 25 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 21 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވްވެ އަދި 4 ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. ނަތީޖާ ނުލިބި ޕެންޑިންގައި ވަނީ 17 ސާމްޕަލްއެވެ.

ރ. ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއްފެނި އެރަށް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ މެއި 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close