ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

ރ. މީދޫ މޮނީޓަރިންގް އިން ނަގައިފި

ރ. މީދޫ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގައިފިއެވެ.

މީދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި ޖޫން 21 ވަނަ ދުވަހު މީދޫ އިން ނެގި 104 ރެންޑަޕް ސާންޕަލް ވަނީ ނައްސިވެފައެވެ. އަދި ބަލިޖެހުނު މީނުންނާ ގާތުން ބައްދަލުވެގެން ކަރަންޓީނުގައި ތިބި 19 މީހަކާއި އަދި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި އިތުރު 6 މީހެއްގެ ރިލީސް ސާންޕަލް ވަނީ ނައްސިވެފައެވެ.

މީދޫ މޮނީޓަރިންގް އަށް ލާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި 2 މީހަކާ އިތުރު ބަޔަކު ކޮންޓެކްޓްވެފައި ވަނިކޮށް އެ 2 މީހުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވުމުންނެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close