ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ދުވާފަރުން 4 ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ދުވާފަރުން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިއީ މި ބަލީގައި ދުވާފަރުން ނިޔާވި 4 ވަނަ މީހާއެވެ. ދުވާފަރު ހެލްތު ސެންޓަރުން ވަނީ މިކަން އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

(އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close