ޚަބަރުކޮވިޑް-19

އުނގޫފާރު ކޮވިޑް އަޕްޑޭޓް – އިތުރު މީހަކު ފައްސިވެ އަދަދު 2 އަށް

އުނގޫފާރުން މިރޭ ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް ކްލަސްޓަރ އިން އިތުރު މީހަކު ފައްސިވެ އަދަދު 2 އަށް އިތުރު ވެއްޖެއެވެ.

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިކްލަސްޓަރ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ ފައްސި ވެފައިވަނީ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެރެއިން އަލާމާތްތައް ހުރެގެން މިރޭ ސާމްޕަލްނެގި މީހެއްކަމަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ކްލަސްޓަރ އިން ފުރަތަމަ ފައްސިވެފައި ވަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަރުހެކެވެ.

 

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close