ޚަބަރުރަށު ކުޅިވަރުކުޅިވަރު

“ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021” ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އުނގޫފާރު ކޮމިއުނީ ސެންޓަރުން ބާއްވާ “ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021” ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގައި ފެށުމަށް ތާވަލް ކޮށްފައިވާ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ 9 ސެޕްޓެމްބަރުން 13 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި ޓީމް ލިސްޓް ހުށައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ދީފައިވަނީ 15 ސެޕްޓެމްބަރެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close