ޚަބަރު

35 ގެ ހިދުމަތައްފަހު މުހައްމަދު ހުސައިން ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

35 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހުގެ ހިދުމަތައްފަހު އުނގޫފާރު މަސްޖިދުލް ތަރާހުމްގެ އިމާމްކަން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މުހައްމަދު ހުސައިން، ދޭލިޔާގެ ރ. އުނގޫފާރު، މިއަދު ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފިއެވެ.

މުހައްމަދު ހުސައިންނަކީ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އުނގޫފާރުގައި ކަށުކަމާކެމީގެ އެއްމެހާ ކަންކަންވެސް ކުރެއްވި ހީވާގި ބޭފުޅެކެވެ. މުހައްމަދު ހުސައިން މިމަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން މުހައްމަދު ހުސައިން އުނގޫފާރަށް ކޮށްދެއްވި އަގުނުކުރެވޭނެ ހިދުމަތަށް އުނގޫފާރު އެއްމެހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އަދި އުފާގެ ނަމުގައި ވަރަށް އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close