ކޮވިޑް-19

[covid-19-global-overview]
ޚަބަރު

އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ދިވެހި ހަފްތާ ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ދިވެހި ހަފްތާ ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ދިވެހި ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 13:15 ގައެވެ. ދިވެހި ހަފްތާގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރައިވަރު، ބަނދި، ކުރުވާހަކަ ކިއުންފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ.

މިހަފްތާގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް (އެލްކޭޖީ އަދި ޔޫކޭޖީ) ދަރިވަރުންވެސް ބައިވެރިވެއެވެ.

ދިވެހި ހަފްތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަރިވަރުން އައިސްފައިވަނީ ތަފާތު ދިވެހި ސަޤާފީ އަދި ޤައުމީހެދުމުގައެވެ. ދިވެހި ހަފްތާގެ ހަރަކާތްތައް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

School (1) School (2)

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close