ޙަބަރު

އުނގޫފާރުގައި އާތު އަވަރ ފާހަގަކޮށްފި

މިއަހަރުގެ އާތު އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އުނގޫފާރުގެ މަގުތަކުގެ ބައްތި ދަނޑިތައް މިރޭގެ 8:30 އިން 9:30 އަށް ނިިއްވާލާފިއެވެ. އާތު އަވަރ އަކީ ވޯލްޑް ވައިޑް ފަންޑް ފޯ ނޭޗަރ (ޑަބްލިއު ޑަބްލިއު އެފް) ގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު މާރޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ދެމުންދާ އަހަމިއްޔަތު ފާހަގަ ކުރުމުގރ ގޮތުން ރޭގަނޑު އެއް ގަޑިއިރަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން ނޫން ބޮކިތައް ނިތްވާލައިގެން ފާހަގަކުރާ އެއް ގަޑި އިރެވެ. މިއަހަރު އާތް އަވަރ ފާހަގަ ކުރަނީ މާޗް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close