ކުޅިވަރު

ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް – ތިންވަނަރޭ

ރީހާން އުފާ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2016 ގެ ކުޅިވަރުތައް ރޭވެސް ކުރިއަށްދިޔައެވެ. ރޭވަނީ 2 ކުޅިވަރެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

Festival (3)
ކުޅިވަރުތައް ފެށިގެން ދިޔައީ ޕީއެސް ގެ މެޗުތަކުންނެވެ. ޕީއެސްގެ 8 މެޗު ރޭކުޅެވުނުއިރު ރާޒުވާގެވެސް 8 މެޗުވަނީ ކުޅެވިފައެވެ. ރޭގެ މެޗުތައް ނިމުނުއިރު ޕިއެސްގެ ސެމީއަށް 2 ޓީމް ވަނީ ގޮސްފައެވެ. ކްއާޓަރގެ ފަހުމެ ދެޗުގައި މިރޭ ބައްދަލުކުރާނީ ސޮބާހު އާއި ޒުހައިރު އަދި ނައުފަލް އާއި އިމްރާންއެވެ. މިހާރު ސެމީން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ތޯހާ އަދި ޔާނިސް އެވެ.

Festival (1)

ރާޒުވާގައި ސެމީގެ 3 ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ޒަކަރިއްޔާ އާއި އަބްދުﷲ ލުތުފީ އަދި އަލީ އިބްރާހީމް އެވެ. ސެމީގެ ފަހުި ޖާގަހޯދުމަށް ކްޢާޓަރގެ ފަހުމެޗުގައި މިރޭ ބައްދަލު ކުރާނީ އަބްދުﷲ އަލީ އާއި އަބްދުއްނާސިރު އަލީއެވެ.

ފެސްޓިވަލްގައި މިރޭ ހުރިހައި ކުޅިވަރެއްވެސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close