ޙަބަރުރ.އަތޮޅުދީން

ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ބުރެއް އުނގޫފާރުގައި ފަށަނީ

އަތޮޅުތެރެއަށް އަމާޒްކޮށްގެން ކީރިތި ޤުރުޢާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ހިންގާ ޖަމާއަތް ތެރިން ތަމްރިނުކުރުމުގެ ބުރެއް 8 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން އަތޮޅު ތެރެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކީރިތި ޤުރު ޢާނާބެހޭ މަރުކަޒުން އުނގޫފާރުގައި ހިންގާ މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2017 ޖަނަވަރީ 8 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުކޮށްވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2 ޖެނުއަރީ 2017 ގެ 12:00 ގެނިޔަލަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު އުނގޫފާރު ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close