ކުޅިވަރުމިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ލައިވް ބްލޮގް: މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2017 – އިންނަމާދޫ އަދި ރަސްމާދޫ ބައްދަލުކުރާ މެޗު

މިނިވަންޗެންޕިއަންޝިޕް 2017 ރ.އަތޮޅު ބުރުގެ 3 ވަނަ މެޗުގައި މުބާރާތުގެ ރ.އަތޮޅުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެންޕިއަން އިންނަމާދޫ އެފްސީ އަދި މުބާރާތުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ރަސްމާދޫ އެފްސީ ބައްދަލު ކުރާ މެޗުގެ ލައިވް އަޕްޑޭޓަށް މަރުހަބާ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރއވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close