ޙަބަރު

އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް “ސްކްރިޕްޓް އިންޖެކްޝަން” އެޓޭކެއް!؟؟

އުނގޫފާރު.ކޮމް ގެ ވެބްސައިޓަށް ވޭތުވެދިޔަ ހަފުތާ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ އެމައްސަލަތައް ހައްލު ކުރެވިއްޖެއެވެ.

އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް ދިމާވި މައްސަލަ އަކީ އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް ވަންނަ އިރު އުނގޫފާރު.ކޮމް މެއިން ޕޭޖް ލޯޑް ނުވެ އޮޓޯއިން ސްޕޭމް ވެބްސައިޓް ތަކެއް ހުޅުވުމެވެ.

މި މައްސަލަ ދިމާވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ‘އުނގޫފާރު.ކޮމް’ ގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން ބެލި ބެލުމުން އެނގުނު ގޮތުގައި މިއީ “ސްކްރިޕްޓް އިންޖެކްޝަން” އެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވި މައްސަލައެކެވެ. މިއީ އުނގޫފާރު.ކޮމް ގެ އެޑްމިން އޭރިއާއަށް ލޮގިން ވެގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިއީ އުނގޫފާރު.ކޮމް ގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ރައިޓްސް ލިބިފައިވާ ޔޫސާއެއް ހެކްކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ކެމެކެވެ.

މި މައްސަލަ މިހާރު މި ވަނީ އުނގޫފާރު.ކޮމް ގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން ހައްލުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިކަން އިތުރަށް ދިމާވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އަޅަމުން ގެންދާނެއެވެ.

މައްސަލަ ދިމާވި ދުވަސްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓަށް ވަނުމާއި ހަބަރު ގެމެސްދިނުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ކިއުންތެރިންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
ހެކާރ Recent comment authors
ހެކާރ
Guest
ހެކާރ

ރާކަނިމަސް ކެވިއްޖެ؟

Close