ޙަބަރު

މިއަދަކީ އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ އަހަރީ ދުވަސް

މިއަދަކީ އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ 8 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ. އަހަރީދުވަހުގެ އުފަލުގައި އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ކިއުންތެރިންނަށް ވަރަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސް ކުރަމެވެ.

އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އުފެދި ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ގެނެސްދެވެންފެށިފައިވަނީ 30 ނޮވެމްބަރ 2009 ގައެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް ހޮސްޓްކޮށްފައިވާ ސާވަރ އަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގައި ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެބްސައިޓްގެ ހިދުމަތް މެދު ކެނޑިފައިވެއެވެ. އެދުވަސް ތަކުގައި އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ފޭސްބްކް ޕޭޖުގައި ހަބަރުތައް ގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ.

ފާއިތުވެ ދިޔަ 8 އަހަރު މިމަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑު މެންނަށް އެކިއެކި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު މިފުރުސަތުގައި ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިމަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާށި އާމީން!

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close