ތުއްތު އީތަން އަށް އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާ!

ލޯބީގެ ސަފުހާތަކަށް ފަހު ކައިވެނީގެ މަތިވެރި ގުޅުމުން ގުޅޭ 2 ހިތެއްގެ ހަޔާތުގައި އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި ދުވަހަކީ އަލަތު ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް ނޭވާލާ ދުވަހެވެ. އެތަކެއް ހުވަފެންތަކާއި އެތަކެއް ފޮނި އުންމީދުތަކާެއެކު ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކު ވެސް އެ ދުވަހަށް އިންތިޒާރު  ކުރެއެވެ. އެ ތުއްތު ދެލޯ ދުށުމަށް ކެއް މަދުވެފައިވާ ހާލު އެ ދުވަހަށް އެންމެ ކުރިއްސުރެ ތައްޔާރުވެއެވެ. ޗާލު ހެދުންކޮޅުތަކާއި ދާންކޮޅުތައް އެ ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރެއެވެ. އެ ދެލޯ ފުރިހަމަ ސިއްޙަތުގައި ލެއްވުމަށް އެދި … Continue reading ތުއްތު އީތަން އަށް އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާ!