ޙަބަރުދީން

ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –29 ވަނަ ސުވާލު

އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439

ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސުވާލެއް ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކުއިޒެކެވެ. މި ކުއިޒުގެ ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ވެސް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 12:00 އެވެ.

މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ފޮނުވޭނީ ކޮންމެ ދިރާގު/އޫރިދޫ މޯބައިލް ނަންބަރަކުން އަދި ފޭސްބްކް އައިޑީ އަކުން ކޮންމެ ސުވާލަކަށް އެއްފަހަރެވެ. ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް ފަހު އެއަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޖަވާބު ފޮނުވާއިރު ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށް ފަހު ފައިނަލް ޖަވާބު ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

މި ކުއިޒުގައި އެންމެގިނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ރަގަނޅު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުން ހޮވޭ 3 ފަރާތަކަށް، ކޮންމެ ފަރާތަކަށް 1000.00 އެއްހާސް ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިކުއިޒްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކީ ފޮލޯމީ ހާރޑްވެއަރ އެވެ. އަދި ކޯސްޕޮންސަރ އަކީ ކައިވެނިއެމްވީ ޑޮޓްކޮމްއެވެ. ފޮލޯމީ ހާޑްވެއަރ އަކީ އުނގޫފާރުގައި ހާޑްވެއަރގެ ވިޔަފާރި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ފިހާރައެކެވެ. ކައިވެނިއެމްވީ ޑޮޓްކޮމް އަކީ ދިވެހިންގެ ގިނަބައެއްގެ މެދުގައި މަޤުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ވެބްސައިޓެކެވެ.

ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާ ލައްވާ!

/http://www.ungoofaaru.com/quiz

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close