ދީން

ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ ނަތީޖާ!

އުފާއިން ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް ނިމިއްޖެއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކުއިޒް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް އުފާގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން ތައްޔާރު ކުރި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއްގައެވެ.

މި ޕްލެޓްފޯމްގައި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވީ މޯބައިލް ނަންބަރ ނުވަތަ ފޭސްބުކް ލޮގިން ބޭނުންކޮއްގެނެންނެވެ. މި ގޮތުން ކޮންމެ ނަންބަރަކުން އަދި ކޮންމެ ފޭސްބުކް އައިޑީ އަކުން ވެސް މި ކުއިޒްގައި ބައިވެރި ވެވޭ ގޮތަށް އެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ހަމަޖެހިފައި ވާނެއެވެ.

މި ކުއިޒަށް މިފަހަރު ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލބިފައެވެ.

މި ކުއިޒްގައި އެންމެ ގިނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދިމާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ 3 ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް 1000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ކުއިޒްގެ ގުރުއަތުން އޮންނާނީ ވެސްޓްބީޗް އުފާ މަސްރޭހުގެ ފައިނަލް އޮންނަ ރެއެވެ.

މި ކުއިޒްގެ ނތީޖާ ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލައްވާ.

ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439ގެ ނަތީޖާ

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރއވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close