ކުޅިވަރު

ވެސްޓް ބީޗް އުފާ މަސްރޭސް 1439 – ދެވަނަ ބުރު

ވެސްޓް ބީޗް އުފާ މަސްރޭސް 1439 ގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ. މިއަދުގެ ބުރުގައި މި މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ 5 ޓީމް ވެސްޓް ބީޗް، ރޮދި، ރަވަ ޓީމް، ބެސްޓް ޕްރައިޒް އަދި ޓީމް 2 ލަކި ޗޫޒް މިހާރު ވަނީ މަހަށް ފުރާފައި މަހަށް މަހަށް ފުރާފައި. މަހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އުފާއިން ވަނީ ޓީމް ތަކަށް ހާއްސަ ގިފްޓް ޕެކޭޖެއް ހަވާލުކޮށްފައި.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރއވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close