ޙަބަރުވިޔަފާރި

އުނގޫފާރުގައި ދިރާގު ކޭބަލް ނެޓްވާރކްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އުނގޫފާރުގައި ދިރާގުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިރާގު ކޭބަލްޓީވީ އަދި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށްބޭނުންވާ ކޭބަލް ނެޓްވާރކް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަސައްކަތު ސައިޓުން މައުލޫމާތު ދެއްވިފަރާތުން ބުނީ މާލޭގެ ކޮންޓްރެކްޓް ގުރޫޕަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ޖޫން 28 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ މިމަސައްކަތް މިޖުލައި 15 ހާތަނުގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.  މިޕްރޮޖެކްޓްގައި މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ކޭބަލްވަޅުލުމާއި ކޮންކްރީޓް ބޮކްސް ތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ދިރާގު ކޭބަލްޓީވީ އާއި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގާ މިޕްރޮޖެޓްޓްގެ ދަށުން އުނގޫފާރުގެ ހުރިހައި ސަރަހައްދަކަށް ހިދުމަތް ދެވޭވަރަށް  ކޭބަލް ވަޅުލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

This slideshow requires JavaScript.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close