ޙަބަރުރަށު ފުޓުބޯޅަކުޅިވަރުގޯލްޑެން ޖުބުލީ

ކޯޗު އާތީ އާއި ގޯލްޑް ކެޕްޓަން އައްސަދު އުނގޫފާރަށް

ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2018

މިއަދު ހަވީރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުޓުބޯޅައިން ރަންމެޑެލް ހޯދައިދިން ޤައުމީ ކެޕްޓަން އައްސަދު އަބްދުލް އަނީ މިއަދު އުނގޫފާރަށް އައިއްސިއެވެ. ގައުމީ ކެޕްޓަން އައްސަދު އާއި އެކު އުނގޫފާރު އެފްސީގެ ކުރީގެކޯޗު އާތީ ވެސް މިއަދު ވަނީ އުނގޫފާރަށް އައިސްފައެވެ.

މިދެބޭފުޅުން މިއަދު އުނގޫފާރަށް އައުމުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. މަހުރަބާ ކިއުމަށް ޖަމްއިއްޔަތުއްސައިފްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އުނގޫފާރުގެ ޒުވާނުން ބަނދަރަށް ނިކުމެފައިވެއެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close