ޙަބަރު

ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވަނީ

އުނގޫފާރު ކައުންސިލް

އުނގޫފާރުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު 13:30 ގައި ހަމަވާނެއެވެ.

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުގެ 13:30 އަށް ހަމަވާއިރު 300 އަށާްވުރެގިނަ ފޯމުވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. އިއްޔެގެ އޮފީސް ބަންދުކުރުމާ ހިސާބަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަފޯމް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލުން ގޯއްޗައް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާއެކު ގޯތި ދޫކުރުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން މިކަން ހުއްުޓުވުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ބަޔަކުދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close