ޙަބަރު

ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިމަހުގެ 20 އަށް އިތުރު ކޮށްފި

އުނގޫފާރު ކައުންސިލް

އުނގޫފާރުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ސުންގަޑި  މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފިއެވެ.

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ކުރިން އޮތީ މިމަހުގެ 9 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 އަށް ހަމަވާގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް މިކަމަށްއެދޭ ފަރާތްތަށް ގިނަވުމާއި ފޯމުހުށައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމުއްދަތު މިހާރު މިވަނީ 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close