ޙަބަރުރ.އަތޮޅުދީން

ފުނޫނުލް ޤްރުއާން އުނގޫފާރު ގޮފިން 5 ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުނޫނުލް ޤްރުއާން އުނގޫފާރު ގޮފި

އީފިއަސް ކޮލިޖިއޭޓް އާއި ފުނޫނުލް ޤުރުއާން އުނގޫފާރު ގޮފި ގުޅިގެން ސްކޫލް ޗުއްޓީގައި ކޯސްތަކެއް ފެށުމަށް ނިންމާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން އެގޮފިން ހާމަކުރި މައުލޫމާތުގައި ވާގޮތުން ކޯސްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ފުނޫނުލް ގުރުއާނުގެ އުނގޫފާރު ގޮފިން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި އަދި މީގެ އިތުރުން ފުނޫނުލް ޤުރުއާން އުނގޫފާރު ގޮފީގެ ފޭސްބްކް ޕޭޖް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ.

ފޭސްބްކް ޕޭޖް:  /https://www.facebook.com/FunoonulQuranUngoofaaruGofi

 

ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތައް:

ކޯސްލެވެލްމުއްދަތު
1ޤުރުއާން ޓީޗިންއެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް1 އަހަރު
2އިމާމް ކޯސްސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 36 މަސްދުވަސް
3ޤާރީ ކޯސްސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 12 މަސްދުވަސް
4ޤާރީ ކޯސްސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 24 މަސްދުވަސް
5ޤާރީ ކޯސްސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 36 މަސްދުވަސް

 

މިހުރިހާ ކޯސްތަކެއްވެސް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދިރާސީ ކަލަންޑަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައެވެ. އަދި ކިޔެވުން އޮންނާނި އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރާ އަތޮޅުފެރީ އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައިސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެރީން ދެވޭގޮތައް ( ބުރާސްފަތި، ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ) ދުވަހުއެވެ.

 

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close