ޙަބަރުރ.އަތޮޅު

މެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލުގެ ޓީމެއް އުނގޫފާރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލް

މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (މެމް) ބިޒްނަސް ސްކޫލުގެ ޓީމެއް އުނގޫފާރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު އުނގޫފާރަށް ޒިޔާރަތްކުރި މިޓީމުގެ ބޭނުމަކީ މެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލުގެ އުނގޫފާރު އައުޓުރީޗް ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ލެކްޗަރާއިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ކޯސްތައް ކުރިއަށްދާގޮތައި ބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުންނާއި ލެކްޗަރާއިން މަޝްވަރާކޮށްލުންކަމަށެވެ.

މެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ފަރާތުން އަންނަނީ އިތުރު ކޯސްތަކެއް އުނގޫފާރުގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

މެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލުން ރ އަތޮޅަށް ކުރަމުންދާ މިޒިޔާރަތުގައި އުނގޫފާރުގެ އިތުރުން ރަސްމާދޫ އަދި ހުޅުދުއްފަހަރުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެސްކޫލުގެ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުތަކަށް ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close