ޙަބަރުވިޔަފާރި

ތެލުގެ ވިޔަފާރިއަށް 3 ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ކުރި އިއުލާނު ބާތިލު ކޮށްފި

އުނގޫފާރު ކައުންސިލް

ތެލުގެ ވިޔަފާރިއަށް 3 ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ކުރި އިއުލާނު މިއަދު އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ. މި 3 ބިން ބާތިލުކުރި ކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މިއަދު ކުރި އިއުލަނުގައި ބުނެފައިވަނީ  އެއިއުލާނު ބާތިލުކުރީ އިއުލާނުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭތީކަމަށެވެ.

އުނގޫފާރު ބަނދަރު ސަހަރައްދުން ސިމެންތި ގުދަނާއި ފްލެޓާއި ދޭތެރެއިން ވަގުތީ 3 ބިމެއް ތެލުގެ ވިޔަފާރިއަށް ދޫކުރާކަން އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އިއުލާނުކުރީ 4 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައެވެ.

މި އިއުލާނު ބާތިލުކޮށް ބިންދޫކުރުން ކައުންސިލުން ހުޢްޓާލާފައި މިވަނީ ޝޯޝަލް މީޑިޔާގައި މިކަމަށް ގިނަބަޔެއްގެ ފާޑުކިއުން ތައް ކައުންސިލަށް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close