ޙަބަރު

އޭސީސީން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެއްޖެ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

އޭސީސީން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް މީގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ވަދެއްޖެއެވެ.

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެފައި މިވަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދީފައިވާ ވަޒީފާތަކަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލައަކަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ތައް ހޯދުމަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close