ހާއްސަ ލިޔުން

Featured posts

އާނިސާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން މެންދުރު ނަމާދައްފަހު އޮންނާނެ- އާއިލާ

ރ އުނގޫފާރު ގްރޯވިން އާނިސާ ވަޖުދީގެ މައްޗަށް ޣައިބަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު މިއަދު މެންދުރުނަމާދައްފަހު އުނގޫފާރު މަސްޖިދުއް ތަރާހުމި (ހުކުރު މިސްކިތް) ގައި އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ ވީހާވެސް…

2018 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ވިއުސް ލިބުނު ހަބަރު

މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް ގެ ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިއުސް ޓީމުގެ ފަރާތުން ގެނެސްދިން ހަބަރު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު…

ޓްރައި ޓްރައި ވަންޑޭ ޔޫ ކޭން ފްލައި

ހަދާނުގެ ސަފުހާތަކުން ދެވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާނަމެވެ. މިނިވަން ފަންސާސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުން އުނގޫފާރު ފުޓުބޯޅަ ޓީމް ހިތިގޮތަކަށް ކަޓައިގެން ދިޔަ ދުވަހެވެ. މާޔޫސްކަމާއި ހިތްދަތިކަމުން ފުރިގެންދިޔަ…

އާތު އަވަރ ގައި ބައިވެރިވީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އެކަނި

ރޭ 20:30 ން 21:30 އަށް ފާހަގަކުރި އާތުއަވަރ “ދުނިޔެއަށްޓަކައި އެއްގަޑިއިރު” ހަރަކާތުގައި އުނގޫފާރުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އެކަނިކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެއެވެ. އުފާނިއުސް ޓީމުން ރޭ…

އާތު އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އުނގޫފާރުގައި މަގުބައްތިތައް ނިވާލަނީ

މިރޭ 20:30 ން 21:30 އަށް ފާހަގަކުރާ އާތުއަވަރ “ދުނިޔެއަށްޓަކައި އެއްގަޑިއިރު” ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ގޮތުން އުނގޫފާރުގެ މަގުމަތީގައި ދިއްލާފައިހުރި މަގުބައްތިއައް ނިވާލާނެ ކަމަށް އުނގޫފާރު…

ވިލްދާނުގެ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް އޮތްތޯބަލަނީ

ކ އޮޅުވެލި ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި ވަޒީވާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް މިމަހު 7 ވަނަދުވަހު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވި ރ އުނގޫފާރު ހެޕީލައިފް އުމުރުން 24 އަހަރުގެ…

އަތިރީގެ މުހައްމަދު ރަޝާދު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ

ރ އުނގޫފާރު އަތިރީގެ މުހައްމަދު ރަޝާދު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ހާލުދެރަވެ ހަބަރުހުސްވެގެން މިއަދު މެންދުރު 12:50 ހާއިރު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް ވަނީ…

ވިލްދާނުގެ ހަށިގަނޑު ރަށަށް ގެންނަނީ

ކުއްލިގޮތަކަށް މަރުވެފައި އޮށްވާ ފެނުނު ރ އުނގޫފާރު ހޭޕީލައިފް މުހައްމަދު ވިލްދާނުގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު ހަވީރުގެ ފްލައިޓުން އުނގޫފާރަށް ގެންނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބައެދެވެ. 24 އަހަރުގެ…

عيد مبارك

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއޭޝަން (އުފާ)ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަދި ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ އެންމެހާ މުސްލިމް އަޙުންނާއި އުޚުތުންނަށް ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހްނިޔާ…

ހިމާތްކޮށްފައިވާ ދޫނި ހިފާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ރާއްޖެ އަށް ހިޖުރަ ކުރާ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫނިތައް ހިފައި، ހައްޔަރުކޮށް، އަދި ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން…
Close