ދިރިއުޅުން

އަށް ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތް ހޯދި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތް އަށް ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހޯދިކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އިންކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނ. ބ. ޅ އަދި ކ އަތޮޅަށް އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމެއް މާދަމާ ފަށަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން 4 އަތޮޅަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އައުޓުރީޗް ޕްރޮގްރާމެއް މާދަމާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އުނގޫފާރު…

ވިލަރެސް ޤްރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު އަނގޮޅިތީމުގައި ފަށަނީ

ރ. އަނގޮޅިތީމު ވިލަރެސް ގޭގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޤްުރުއާން ކްލާސް ތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ “ވިލަރެސް ޤުރުއާން މުބާރާތް” މިއަދު ހަވީރު ފަށާނެއެވެ. އުނގޫފާރު…

މާދަމާގެ ހުކުރު ޚުތުބާ – މިންވަރަށް އީމާންވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން މާދަމާ (4 ސެޕްޓެމްބަރ 2020) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހުކުރު ޚުތުބާ އާންމު ކޮށްފިއެވެ. މާދަމާ ރާއްޖޭގެ…

ބޮޑުވާވަރަކަށް ދަރިން ދުރުކޮށްލާ، މައިވީއްލިގެން ނުވާނެއެވެ.

މިއާޓިކަލްއަކީ އާދަމް ލަތީފްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ގައި ލިޔެފައިވާ އާޓިކަލްއެވެ. ދަރިފުޅު އުފަންވާ ވަގުތުއްސުރެ މައިންބަފައިން ނިކަން ލޯބިން އެދަރިފުޅު އުރާލާ ގައިގައި ބޮސްދީ ހަދައެވެ. ހަމަ…

މާދަމާގެ ހުކުރު ޚުތުބާ: – ހައްޤު ގޮތުގައި ﷲ އަށް ވަކީލުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން މާދަމާ (28 އޮގަސްޓް 2020) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހުކުރު ޚުތުބާ އާންމު ކޮށްފިއެވެ. މާދަމާ ރާއްޖޭގެ…

ފަސްހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޖުލައި މަހު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތް ހޯދި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތް ފަސްހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހޯދިކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އިންކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އުނގޫފާރު…

ދުވާފަރު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

ދުވާފަރު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ކުއްޖެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ފައްސިވެފައިވާ ފަރާތަކީ 07 އޮގަސްޓުގައި މާލެއިން ދުވާފަރަށް އައި މީހުންގެ…

އއ ހިމަންދޫގެ ގިނަބަޔަކު މިއަދުވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އުނގޫފާރަށް

އއ ހިމަންދޫ އިން ގިނަބަޔަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މިއަދުވެސް އުނގޫފާރަށް އައިސްފިއެވެ. މިއަދު ފަތިހު އައިސްފައިވާ “މަސްރޯދި” ދޯނިން ފަންސަވީހަކަށް މީހުން އުނގޫފާރަށް އައިސްފައިވެއެވެ. އަދި އިއްޔެ…

ރ. އިނގުރައިދޫން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދޫން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ރ. އިނގުރައިދޫ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި 36 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ…
Close