ދިރިއުޅުން

އުނގޫފާރު ކޮވިޑް އަޕްޑޭޓް – އިތުރު މީހަކު ފައްސިވެ އަދަދު 2 އަށް

އުނގޫފާރުން މިރޭ ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް ކްލަސްޓަރ އިން އިތުރު މީހަކު ފައްސިވެ އަދަދު 2 އަށް އިތުރު ވެއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިކްލަސްޓަރ އާއި ބެހޭ…

އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިން ރ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޮނުވައިފި

އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިން ރ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޮނުވައިފި ކަމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ…

ފައިނުގެ ކޮވިޑް ހާލަތު – އެކްޓިވް އެންމެ ކޭސްއެއް

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ރ ފައިނުން ފެނި އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައިތާ މަހަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާއިރު އެރަށުގެ ހާލަތު ރަގަނޅުވެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ…

މީދޫގެ ކޮވިޑް ހާލަތު – ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ތަކުގެ އަދަދު 43 އަށް

މީދޫގައި މާލެދަތުރު ކުރާ ނާލު ބޯޓު “ހަޒާރު” ގެ 4 ފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފެނުނު ކްލަސްޓަރ އިން މިހާތަނަށް 43 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީދޫ…

ދުވާފަރުގެ ކޮވިޑް ހާލަތު – ހަފްތާ ނިމުނުއިރު އެކްޓިވް ކޭސް 181 އަށް

މެއި 25 ވަނަ ދުވަހު ފެނުނު ސަމަންދަރު ބޯޓް ކްލަސްޓަރ އިން ހަފްތާ ނިމުނު އިރު އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 181 އަށް އިތުރު ވެއްޖެއެވެ. ދުވާފަރު…

އަލިފުށީގެ އެކްޓިވް ކޭސްތައް 10 އަކުން ދަށުގައި

ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް ކޭސް ތައް ފެތުރެމުންދިޔަ ރ. އަލިފުށިން އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްވެ އަދަދު 10 އަކުން ދަށުގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަތާ މިއަދަށްމިއީ 5…

ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅު ތަކާއެކު ޔޫއާރުއެޗް އިން އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފި

ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅު ތަކާއެކު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް މިއަދު ފެށިއިރު އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދޫކުރާ އަދަދާއި ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ…

މަންމަ

“މަންމަ” ، މި ލަފުޒަކީ، ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ފުން އަސަރުތަކެއް ނުވަތަ ތަފާތު އިޙްޞާސް ތަކެއް ކުރުވާނޭ ލަފުޒެކެވެ. އެހެން ނުވާންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ.…

އަލިފުށީގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް 200 އިން މައްޗަށް

ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް ކޭސް ތައް ފެތުރެމުންދާ ރ. އަލިފުށިން ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދު 200 އިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. އަލިފުށީ ހެލްތު ސެންޓަރުން މިރޭ ހާމަކޮށްފައިވާ…

ދުވާފަރުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ތަކުގެ އަދަދު 36 އަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ ރ. ދުވާފަރުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 36 އަށް އަރައިފިއެވެ. ދުވާފަރުން 14 ޖޫން ގައި ނަގާފައިވާ ރެންޑަމް ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން މިއަދުގެ 18:00…
Close