ދިރިއުޅުން

ރޯދަ ހަދިޔާ – ވިތުރި

ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އެންމެބޮޑު ސަމާލު ކަމެއްދީގެން ކުރާ އެއްއަޅުކަމަކީ ވިތުރީގެ އަޅުކަމެވެ. މިއަދު މިބަލާލަނީ ވިތުރި ކުރާގޮތަށެވެ. ވިތުރިއަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. ވިތުރި…

ރޯދަ ހަދިޔާ – ތަރާވީޙް ނަމާދު

ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އެންމެބޮޑު ސަމާލު ކަމެއްދީގެން ކުރާ އެއްނަމާދަކީ ތަރާވީޙް ނަމާދެވެ. މިއަދު މިބަލާލަނީ ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާގޮތަށެވެ. ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި ކިޔެވުމަށް…

އިނގުރައިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފި

ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ރ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ހިންގި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ.…

އިތުރު ވެކްސިން އިއްޔެ އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފި

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ތެރެއިން އިތުރު 1000 ޑޯޒް އާއި އިންޑިއާގެ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ އިތުރު 2100 ޑޯޒް ވެކްސިން އިއްޔެ އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފިއެވެ.…

އުނގޫފާރު ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް – ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ 2 ވަނަ ޑޯޒް 77 މީހަކަށް ދީފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފަށާފައިވާ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޤައުމީ ޕްރޮގުރާމް “ދިފާއު” ގެ ދަށުން އުނގޫފާރުގައި ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް 77 މީހަަކަށް ދީފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް…

އަލިފުއްޓާއި ހުޅުދުއްފާރު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނަގައިފި

ރ އަލިފުއްޓާއި ހުޅުދުއްފާރުގެ މޮނިޓަރިންގ އުވާލައިފިއެވެ. އެ ދެ ރަށް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައި ވަނީ މާޗު 19 ވަނަ ދުވަހު އުނގޫފާރުން ފެނުނު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާއި…

ޗައިނާގެ “ސިނޮފާމް” ވެކްސިން އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފި

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ތެރެއިން 1500 ޑޯޒް އިއްޔެ ހަވީރު އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފިއެވެ. ރ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްދާ ކޮވިޑް-19 ވެކްޝިން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އޮކްސްފޯޑް-އެސްޓްރަޒެނެކާގެ…

އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގައިފި

އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގައިފިއެވެ.  ޔޫއާރުއެޗް  އިން  ބުނީ  ކުޑައިރު  ކޮޅެއްގެ  ތެރޭގައި  އެޗްޕީއޭގެ  ލިއުން  ލިބޭނެ  ކަމަށެވެ. މާރޗް 19 ވަނަ ދުވަހު އުނގޫފާރުން ކޮވިޑް-19…

އުނގޫފާރުން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާތައް ނެގެޓިވް

އުނގޫފާރުން  ޕޮޒިޓިވްވި  ކޭސްއާ  ގުޅިގެން  ނެގުނު  ހުރިހައި  ރިލީސިން  ސާމްޕަލް  އާއި  ރެންޑަމް  ސާމްޕަލެއްގެ  ނަތީޖާތައް ނެގެޓިވް  ކަމަށް  އުނގޫފާރު  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން  ބުނެފިއެވެ. މިހުރިހައި  ނަތީޖާތައް…

ހުޅުދުއްފާރުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 7 ކަށް އަރައިފި

ރ. ހުޅުދުއްފާރުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެ ރަށުން ޖުމްލަ ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 7 ކަށް އަރައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނި…
Close