ދިރިއުޅުން

100% މުސްލިމުން ! ޙަޤީގަތަކީ މިއީބާވައެވެ ؟

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. ﷲ ޞުބްޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާގެ ޙިދާޔަތުގެ އަލިމަގުން ހިނގުމުގެ ޙެޔޮ ތައުފީޤު މިންވަރުކުރެއްވިކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހީންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތެވެ. މިޙިދާޔަތުގެ އަލީގައި ޖީލަކަށްފަހު…

ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސަކު ފައްސިވެއްޖެ

ދިވެއްސަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސެކެވެ. އެމަޖެންސީ އޮޕެރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް…

ކޮވިޑް-19 : އުނގޫފާރު ބަނދަރުގައި އަތް ދޮންނަ ތަށި ބަހައްޓައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރަށަށް އަރާ ފައިބާ މިހުންނަށް އަތް ދޮއެވޭނޭ އިންތިޒާމް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ވަނީ އުނގޫފާރު ބަނދަރުގައި…

ދާއިމީކޮށް ދިގުމުއްދަތަށް ފަރުވާ ހޯދާ ބަލިމީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިނުގެން ބޭސް ސިޓީ އާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ޔޫއާރުއެޗް އިން ހަމަޖައްސައިފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް  ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ދާއިމީކޮށް ދިގުމުއްދަތަށް ބޭސް ބޭނުންކުރާ ބަލިމީހުން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސީޓީ ސްކޭން މެޝިން މިއަދު އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްްޤީކުރަމުންދާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތައްބޭނުންވާ މެޝިން މިއަދު އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފިއެވެ.…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޕީޑީ ގެ ހިދުމަތް ހޮނިހިރު އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިމަހުގެ 19 އިން 26 އަށް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑަ އެޅުމާއެކު މި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އުނގޫފާރު…

ރ.އަތޮޅުން ޓެސްޓުކުރި 4 ސާންޕަލް ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް 19 އަށް ރ.އަތޮޅުން ޓެސްޓު ކުރި 4 ސާމްޕަލް ނައްސިވެއްޖެއެވެ. ރ.އަތޮޅުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކޮށްފައި ވަނީ ރ.ފައިނުގައި ހުރި 2 މީހަކާއި ފުރަވެރި ރިސޯޓުގައި…

ރ.ފައިނުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު ޓެސްޓް ކުރަނީ

ކޮވިޑް 19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ރ.ފައިނު މީހަކު ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން މި ގޮތަށް ހާމަ…

ކޮވިޑް 19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ބަޔަކު ރ.ފުރަވެރި ރިސޯޓުން ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑް 19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ބަޔަކު ރ.އަތޮޅު ފުރަވެރި ރިސޯޓުން ފެނިއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުން ގޮތުގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޓީމެއް މިހާރު…

އުނގޫފާރު އަދި އަލިފުށީގައި ދިރިއުޅޭ ބަނގުލަދޭޝް ރައްޔިތުންނަށް ކޮވިޑް 19 އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފި

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން އުނގޫފާރުގައި ދިރިއުޅޭ ބަނގުލަޑޭޝް ރައްޔިތުންނަށް ކޮވިޑް…
Close