ދިރިއުޅުން

ޓްރީޓޮޕް އާއި ގުޅިގެން ޔޫއާރުއެޗުން ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެލްތު ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލު ގުޅިގެން ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެލްތު ކޭމްޕެއް ބާއްވަން ނިންމައި އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމުގެ ފުރުސަތު…

ކާމިޔާބު ކުއްޖަކަށް ވާން ބޭނުންނަމަ…

ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ކާމިޔާބީއަށް ވާސިލު ވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކުއްޖެއްކަން ޔަގީނެވެ. ކާމިޔާބީގެ ލަނޑުދަޑި ތަކަށް ވާސިލު ވުމަށްޓަކައި ބުރަަ އަދި މިންނެތް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެެއެވެ.…

ސިއްހީ ދާއިރާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުން ތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ސިއްހީ ދާއިރާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުން ތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އިން މި…

ދުވާފަރުގެ ކޮވިޑް ހާލަތު – ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1000 ހުން މައްޗަށް – އެކްޓިވް ކޭސް 69 އަށް

މެއި 25 ވަނަ ދުވަހު ފެނުނު ސަމަންދަރު ބޯޓް ކްލަސްޓަރ އިން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1014 އަށް އަރައިފިއެވެ. ދުވާފަރު ހެލްތު ސެންޓަރުން…

ރ. އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ހެލްތު ސެންޓަރަށް އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރ ފޯރުކޮށްދީފި

ރ. އަތޮޅުގެ ހެލްތު ސެންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވާ އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ހެލްތު ސެންޓަރ އަކަށް ޖުމުލަ 36 އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރ ފޯރުކޮށްދީފި…

އެމްބިއުލަންސް ޑްރައިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް މާދަމާ ޔޫއާރުއެޗް ގައި ފަށަނީ

އެމްބިއުލަންސް ޑްރައިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް މާދަމާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފެށުމަށް ހަމެޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. އެމްބިއުލަންސް ޑްރައިވަރުން ނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 2…

ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް އުނގޫފާރު ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް އުނގޫފާރު ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި…

އުނގޫފާރު ކޮވިޑް އަޕްޑޭޓް – އިތުރު މީހަކު ފައްސިވެ އަދަދު 2 އަށް

އުނގޫފާރުން މިރޭ ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް ކްލަސްޓަރ އިން އިތުރު މީހަކު ފައްސިވެ އަދަދު 2 އަށް އިތުރު ވެއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިކްލަސްޓަރ އާއި ބެހޭ…

އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިން ރ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޮނުވައިފި

އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިން ރ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޮނުވައިފި ކަމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ…

ފައިނުގެ ކޮވިޑް ހާލަތު – އެކްޓިވް އެންމެ ކޭސްއެއް

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ރ ފައިނުން ފެނި އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައިތާ މަހަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާއިރު އެރަށުގެ ހާލަތު ރަގަނޅުވެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ…
Close