ކޮވިޑް-19

ދުވާފަރުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ތަކުގެ އަދަދު 36 އަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ ރ. ދުވާފަރުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 36 އަށް އަރައިފިއެވެ. ދުވާފަރުން 14 ޖޫން ގައި ނަގާފައިވާ ރެންޑަމް ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން މިއަދުގެ 18:00…

އުނގޫފާރުން އިތުރު ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އުނގޫފާރުން އިތުރު ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު ރީނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެފައި މިވަނީ އިއްޔެ (15 ޖޫން 2021) ގައި…

އަލިފުށީގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އަލިފުށީގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮތީ ރޭ 21:00 ގައެވެ. ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި…

އަލިފުށީގެ ހާލަތު ގޯސް، މިއަދުގެ މިހާތަނަށް 21 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި އަލިފުށިން މިއަދުގެ މިހާތަނަށް އިތުރު 21 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އުނގޫފާރު…

ހޯމް ކަރަންޓީނަށް 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އުނގޫފާރަށް އައިސްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މުޅިރާއްޖެ ފުރަބަންދު ކުރުމަށްފަހު ދޭންފެށި ލުއިތަކުގެ ތެރެއިން ހޯމް ކަރަންޓީނަށް އުނގޫފާރަށް އަައި މީހުންގެ އަދަދު 800 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރަައިފިއެވެ. ހޯމް…

އުނގޫފާރުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަނީ

ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރި ވުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް އުނގޫފާރުގައި އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިހާރުވެސް މޮނިޓަރިންގ ގެހާލަތުގައި އޮތް އުނގޫފާރުގައި ޓާސްކްފޯސްއިން މިހާރު އަޅަމުންދާ…

ފައިނުން ނެގި ފްލޫ 2 ސާމްޕަލެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ރ ފައިނުންވެސް ފެނިއްޖެއެވެ. ފައިނުން މި ބަލި ފެނިފައި މިވަނީ މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ފްލޫ ދެ…

އުނގޫފާރުން އިތުރު 2 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ

ރ. އުނގޫފާރުން އިތުރު 2 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނި ގޮތުގައި ފައްސިވެފައި ވަނީ އުނގޫފާރުން ނެގި ރެންޑަމް 2 ސާންޕަލްއެވެ.…

ރ އަތޮޅުން ކޮވިޑްގެ ފުރަތަމަ މަރު

ކޮވިޑްބަލީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ މީހަކު ރޭ ފަތިހު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މި ބަލިމީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ބައްޔަށް އިތުރު ފަރުވާ ހޯދުމަށް ބ. އޭދަފުށީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން…

އުނގޫފާރުން ނެގި ރެންޑަމް ސާންޕަލްއަށް ޕޮސިޓިވްވެއްޖެ

އުނގޫފާރުން ނެގި ރެންޑަމް ސާންޕަލް ތަކުގެ ތެރެއިން ސާންޕަލްއެއް  ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ އުނގޫފާރުން އެންމެ ފަހުން ނަގާފައިވާ 40 ރެންޑަމް ސާމްޕަލްގެ…
Close