ދީން

100% މުސްލިމުން ! ޙަޤީގަތަކީ މިއީބާވައެވެ ؟

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. ﷲ ޞުބްޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާގެ ޙިދާޔަތުގެ އަލިމަގުން ހިނގުމުގެ ޙެޔޮ ތައުފީޤު މިންވަރުކުރެއްވިކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހީންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތެވެ. މިޙިދާޔަތުގެ އަލީގައި ޖީލަކަށްފަހު…

“ނަބިއްޔާގެ ދިފާއުގައި” ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ހުޅުދުއްފާރު ގައި ބާއްވަނީ

މިއުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ރަސޫލުﷲ ގެ ދިފާއުގައި ބާއްވާ ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ހުޅުދުއްފާރުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިހިނގާލުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 18 އޮކްޓޫބަރ…

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރ. އަތޮޅު މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަވާނެ

އަންނަ ނޮވެމްބަރު 15 ން 201 އަށް އުނގޫފާރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރ . އަތޮޅު މުބާރާތުގެ އުނގޫފާރު އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު…

މަންމާ! އަހަރެން ސަލާމަތްކޮށްދީ!

ދަރިންނަކީ މާތް ﷲ މައިންބަފައިންނަށް ދެއްވާފައިވާ ވަރަށްވެސް އަގު ބޮޑު ނިއުމަތެކެވެ. އަދި އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަމާނާތެކެވެ. އެހެންކަމުން އެ ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުވެރިވެ ލިބިފައިވާ އަމާނާތް އޭގެ…

ހެޔޮނުވާނެ! މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކު ނުކުރޭ!

އާނއެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގޭ އެއް ހަގީގަތަކީ ހިލޭ އަންހެނުންނާއި ހިލޭ ފިރިހެނުން ގައިގޯޅިވެ އުޅުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއް ކަމެވެ. އަދި ކައިވެނީގެ ކުރިން ދެ ލޯބިވެރިންގެ…

އުނގޫފާރުގައި މިފަހަރުވެސް އީދު ނަމާދު ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ކުރާނީ ފުޓުސަލް ދަނޑުގައި

ކުރީ އަހަކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް އަލްހާޢީދު ނަމާދު ކުރުން އުނގޫފާރުގައި އޮންނާނީ އުނގޫފާރު ފްޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ. އީދު ނަމާދު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރުމަށް ޢީދު ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލުން…

ޤްރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރ އަތޮޅު މުބާރާތުގައި އުނގޫފާރު ތަމްސީލުކުރާނެ ބައިވެރިން ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ 3 ގައި އުނގޫފާރު ގައިބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤްރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރ. އަތޮޅު މުބާރާތުގައ އުނގޫފާރު ތަމްސީލް ކުރާނެ ބައިވެރިން ހޯދުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ފުރުސަތު…

ތިޔައީ ކޮން ކަހަލަ ލޯތްބެއް ހެއްޔެވެ؟

އަގު ބޮޑެތި ޖަވާހިރާއި ބުރަ މަސައްކަތްކޮށްގެން ހޯދާ ރުފިޔާ ކޮޅު ފޮރުވައިގެން ތިޔަ ގެންގުޅެނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ތިބާގެ އަތުގައި ހުރީ ކިހާވަރެއްގެ އަގުހުރި ޖަވާހިރެއްކަން މީހަކަށް އެނގިދާނެތީ…

ކުލަބް ޔޫތު ސްޓާރގެ 16 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން މިރޭ ބާއްވަނީ

ކުލަބު ޔޫތު ސްޓަރގެ 16 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން މިރޭ އޮންނާނާނެއެވެ.  މި މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ މިރޭ 20:40…

“ޒިލާން އަލިގަދަ ތަރި 1440” ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފަސްކޮށްފި

މި ރޯދަމަހު އުފާއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ޒިލާން އަލިގަދަ ތަރި 1440” ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފަސްކޮށްފިއެވެ. ކުރިން މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިއޮތް ރަސްމިއްޔާތު އުފާއިން ފަސްކުރީ…
Close