ރ.އަތޮޅު

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުޅުދުއްފާރަށް ވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު ހުޅުދުއްފާރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއީ މެމްބަރު ވަހީދު ދާއިރާގެ ރައްތަކަށް ކުރަށްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ…

އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިން ރ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޮނުވައިފި

އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިން ރ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޮނުވައިފި ކަމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ…

ދުވާފަރު ހެލްތު ސެންޓަރު ދޮށަށް ބަޔަކު އެއްވެ ނުރުހުން ފާޅުކުރަނީ

ރ. ދުވާފަރު ހެލްތު ސެންޓަރު ދޮށަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެއްވެފައިވާ މީހުން ނުރުހުން ފާޅު…

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ދުވާފަރުން 4 ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ދުވާފަރުން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއީ މި ބަލީގައި ދުވާފަރުން ނިޔާވި 4 ވަނަ މީހާއެވެ. ދުވާފަރު ހެލްތު ސެންޓަރުން ވަނީ މިކަން އުނގޫފާރު.ކޮމް…

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގެ ޕްލޭ އޭރިއާގައި ޓާފް އަޅައިފި

ރ. ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގެ ޕްލޭ އޭރިއާގައި ޓާފް އަޅައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއިލް އަހުމަދު އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް…

ރ. އަލިފުށި މޮނީޓަރިންގް އިން ނަގައިފި

ރ. އަލިފުށި މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގައިފިއެވެ. އަލިފުށި މޮނީޓަރިންގް އިން ނަގާފައި ވަނީ ކޮވިޑް އިތުރަށް ފެތުރިފައި ވޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި ހުރިހާ ރެންޑަމް ސާންޕަލެއް ނައްސިވުމުންނެވެ.…

އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ޙާސިލް ކުރުމަށް ސްކޮލަރޝިޕްތަކެއް

ތެރަޕިއުޓިކް ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ 7 ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ މަނިޕާލް އެކަޑެމީ އޮފް…

ދުވާފަރުން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއީ ދުވާފަރުން މި ބަލީގައި ނިޔާވި ފުރަތަމަ މީހާއެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވެފައި…

ފައިނުގެ ކޮވިޑް ހާލަތު – އެކްޓިވް އެންމެ ކޭސްއެއް

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ރ ފައިނުން ފެނި އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައިތާ މަހަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާއިރު އެރަށުގެ ހާލަތު ރަގަނޅުވެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ…

މީދޫގެ ކޮވިޑް ހާލަތު – ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ތަކުގެ އަދަދު 43 އަށް

މީދޫގައި މާލެދަތުރު ކުރާ ނާލު ބޯޓު “ހަޒާރު” ގެ 4 ފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފެނުނު ކްލަސްޓަރ އިން މިހާތަނަށް 43 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީދޫ…
Close