ރ.އަތޮޅު

އަނގޮޅިތީމް ސްކޫލްގެ އޯލެވެލް ފުރަތަމަ ބެޗްގެ ފަރާތުން ސްކޫލަށް ސްމާޓް ޓީވީ އެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އަނގޮޅިތީމް ސްކޫލްގެ އޯލެވެލް ފުރަތަމަ ބެޗްގެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ސްކޫލަށް ސްމާޓް ޓީވީ އެއް މިއަދު ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. އަނގޮޅިތީމް ސްކޫލްގެ އޯލެވެލް ފުރަތަމަ ބެޗްގެ ދަރިވަރުންގެ…

ޓްރީޓޮޕް އާއި ގުޅިގެން ޔޫއާރުއެޗުން ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެލްތު ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލު ގުޅިގެން ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެލްތު ކޭމްޕެއް ބާއްވަން ނިންމައި އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމުގެ ފުރުސަތު…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕީސީއާރު ލެބް އިމާރާތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހެދުމަށްޓަކައި ޤާއިމް ކުރަންޖެހޭ ލެބް އިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެލަވަރު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެކު އިއްޔެ ސޮއި…

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް ސުޒީލް ހޮވިއްޖެ

ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓަކައި ނުލައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ނައިބް ރައީސަކަށް މުހައްމަދު ސުޒީލް (ޒިލާން) އިންތިހާބު ވެއްޖެއެވެ. ސުޒީލް މި މަޤާމަށް އިންތިހާބުވީ…

ސިއްހީ ދާއިރާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުން ތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ސިއްހީ ދާއިރާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުން ތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އިން މި…

ދުވާފަރުގެ ކޮވިޑް ހާލަތު – ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1000 ހުން މައްޗަށް – އެކްޓިވް ކޭސް 69 އަށް

މެއި 25 ވަނަ ދުވަހު ފެނުނު ސަމަންދަރު ބޯޓް ކްލަސްޓަރ އިން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1014 އަށް އަރައިފިއެވެ. ދުވާފަރު ހެލްތު ސެންޓަރުން…

ރ އަތޮޅުގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިން މާދަމާ ރައީސް އާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އަދި އަތޮޅުގެ ހެލްތު ސެންޓަރު ތަކުގެ އިސްވެރިން މާދަމާ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އާއި ބައްދަލު ކުރައްވާނެއެވެ، މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ރައީސް މާދަމާ…

ރައީސް ސޯލިހް މިއަދު ރ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ބައްލަވާލައްވައި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮޅުންފިލުއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރައްވާ ސިލްސިލާ ދަތުރުތަކުގައި މިއަދު ރ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ނެއެވެ. މި…

ރ. އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ހެލްތު ސެންޓަރަށް އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރ ފޯރުކޮށްދީފި

ރ. އަތޮޅުގެ ހެލްތު ސެންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވާ އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ހެލްތު ސެންޓަރ އަކަށް ޖުމުލަ 36 އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރ ފޯރުކޮށްދީފި…

ރ. ލުނބޯ ކަންދޫ ގެ ފުރަތަމަ ތޮޅި މިރުސް ޝިޕްމަންޓް އެގްރި ސެންޓަރަށް

ރ. ލުނބޯ ކަންދޫ ގެ ފުރަތަމަ ތޮޅި މިރުސް ޝިޕްމަންޓް އެގްރިސެންޓަރަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެސެންޓަރުން ބުނެފިއެވެ. އެސެންޓަރުން، އެތަނުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ބުނެފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު…
Close