ރ.އަތޮޅު

ރ.އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ޙާއްސަ އޮޕެރޭޝަނެއް ހިންގަނީ

ރ.އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ޙާއްސަ އޮޕެރޭޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި މި އޮޕެރޭޝަނަކީ ރިސޯޓުކަށް އަރާ ވައްކަން ކުރަމުންދާ ބަޔަކު އަތުލައިގަތުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕެރޭޝަނެކެވެ.…

ވައްޑޭ މިފަހަރުވެސް ހުރިހައި ޖަލްސާ އަކަށް ވަޑައިގެންނެވި

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ޖަލްސާ ތަކުގެ ހާޒިރީ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމުކޮށްފިއެވެ. އާއްމުކޮށްފައިވާ ހާޒިރީއަށް ބަލާއިރު ހުރިހައި ޖަލްސާ އަކަށްވެސް…

ރ. އަތޮޅު ފެރީގެ ދަތުރުތައް މާދަމާ ފަށަނީ

ރ.އަތޮޅުގެ ފެރީގެ ދަތުރުތައް ކުރިއޭ އެއްގޮތަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.   ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި އާންމު ކުރި ގޮތުގައި މާދަމާއިން ފެށިގެން…

ލޯޑް ބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވާދޫ ފެނަކައިން ނަމޫނާ

ރ. ވާދު އަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމަށްޓަކައި 160 ކިލޯވޯތުގެ ވަގުތީ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފިއެވެ. ރ. ވާދޫ ފެނަކަ ގޮފިން ބުނީ، ވާދޫގައި ކަރަންޓް…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވޯޑުތައް އެއަރ ކޮންޑިޝަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފްރެޝް އެއަރ ސިސްޓަމް އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފި

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވޯޑުތައް އެއަރ ކޮންޑިޝަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފްރެޝް އެއަރ ސިސްޓަމްގެ ބައިތައް އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފިއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު އުނގޫފާރަށް ގެނެވުނު މިތަކެތި މިހާރު…

މިނީ ބަހާއެކު ވާދޫގައި ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ތައާރަފުކުރަނީ

ރ. ވާދޫގައި ޤާއިމްކުރާ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރިކް މިނީ ބަސް އެރަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ވާދޫގައި އަލަށް ޤާއިމްކުރާ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ސިސްޓަމަކީ އެރަށު ވަފްދު…

މަންޑޭގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަން ރ.އުނގޫފާރަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ޒުވާން ފިޔަފާރިވެރިޔާ، ހަމްބޯ ކުންފުނި އަދި ކޭޕާކް ރެސިޑެންސްގެ ވެރިޔާ ޙަސަން މަހްމޫދު (މަންޑޭ) ރާއްޖޭގެ އެކި…

ޑޫޒިއަން ފައުންޑޭޝަން އިން މުޅި ރ.އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން މަދަހަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ރ. މީދޫގެ ޑޫޒިއަން ފައުންޑޭޝަނުން މުޅި ރ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން މަދަހަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޑޫޒިއަން ފައުންޑޭޝަން އިން…

ރ.ވާދޫ އަށް އެރި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ރޭ ފަތިހު ވިއްސާރައިގެ ވިލާ ގަނޑަކާ އެކު ރ.ވާދޫ އަށް އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުސެއިން އަލީ އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް…

އަމާޒު ބޯޓުގެ ކައްޕިއާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހަކު ރ.މާކުރަތުގައި

“އަމާޒު” ބޯޓުގެ ކައްޕިއާ ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ މީހަކު ރ.މާކުރަތުގައި ހުރުމުން އޭނަގެ ސާންޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓުން ފަށައިފިއެވެ. ޕަބްލިކުް ހެލްތުން އުނގޫފާރު.ކޮމް…
Close