ރ.އަތޮޅު

އިނގުރައިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފި

ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ރ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ހިންގި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ.…

އިތުރު ވެކްސިން އިއްޔެ އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފި

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ތެރެއިން އިތުރު 1000 ޑޯޒް އާއި އިންޑިއާގެ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ އިތުރު 2100 ޑޯޒް ވެކްސިން އިއްޔެ އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފިއެވެ.…

އިނގުރައިދޫ ގެއެއްގެ ބަދިގޭގައި ހުރި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވާ 2 މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ

އިނގުރައިދޫ ގެއެއްގެ ބަދިގޭގައި ހުރި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައިފިއެވެ. މި ހާދިސާގައި 2 އަންހެނަކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި…

އަލިފުއްޓާއި ހުޅުދުއްފާރު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނަގައިފި

ރ އަލިފުއްޓާއި ހުޅުދުއްފާރުގެ މޮނިޓަރިންގ އުވާލައިފިއެވެ. އެ ދެ ރަށް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައި ވަނީ މާޗު 19 ވަނަ ދުވަހު އުނގޫފާރުން ފެނުނު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާއި…

ހުޅުދުއްފާރު މަގުހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އާރުޑީސީ އާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހުޅުދުއްފާރުގެ 3.2 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އާރުޑީސީ އާއެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. 390 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާގޮތައް ހަވާލުކުރި…

ޗައިނާގެ “ސިނޮފާމް” ވެކްސިން އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފި

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ތެރެއިން 1500 ޑޯޒް އިއްޔެ ހަވީރު އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފިއެވެ. ރ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްދާ ކޮވިޑް-19 ވެކްޝިން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އޮކްސްފޯޑް-އެސްޓްރަޒެނެކާގެ…

މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ރ. އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީގެ 113 މަޝްރޫޢު، ޖުމްލަ އަގު 257 މިލިއަން ރުފިޔާ!

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ތަރައްޤީގެ 113 މަޝްރޫޢު އެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުން ހާމަ ކޮށްފައިވާ…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޕީޑީގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ ފަށަނީ

މާރޗް 19 ވަނަ ދުވަހު އުނގޫފާރުން ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ގެ ކުލަސްޓާރއާ ގުޅިގެން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށްފަހު މާދަމާ އަލުން ފަށަން…

ރ. މަޑުއްވަރި މޮނީޓަރިންގ އިން ނަގައިފި

ރ. މަޑުއްވަރި މޮނީޓަރިންގ އިން ނަގައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީގެ މޮނީޓަރިން އުވާލިކަން އެޗްޕީއޭ އިން މިހާރު ވަނީ ރ.މަޑުއްވަރި ކައުންސިލަށް އަންގާފައެވެ. ރ. މަޑުއްވަރި މޮނީޓަރިންއަށް ލާފައި ވަނީ…

ހުޅުދުއްފާރުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 7 ކަށް އަރައިފި

ރ. ހުޅުދުއްފާރުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެ ރަށުން ޖުމްލަ ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 7 ކަށް އަރައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނި…
Close