ވިޔަފާރި

ރ. ލުނބޯ ކަންދޫ ގެ ފުރަތަމަ ތޮޅި މިރުސް ޝިޕްމަންޓް އެގްރި ސެންޓަރަށް

ރ. ލުނބޯ ކަންދޫ ގެ ފުރަތަމަ ތޮޅި މިރުސް ޝިޕްމަންޓް އެގްރިސެންޓަރަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެސެންޓަރުން ބުނެފިއެވެ. އެސެންޓަރުން، އެތަނުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ބުނެފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު…

ކޫލް މާޓްއިން އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ދިމާކޮށް އަންހެނުންނަށް ޙާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

މާދަމާ ފާހަގަ ކުރާ ދުނިޔޭގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރ.އިނގުރައިދޫ ކޫލްމާޓް ފިހާރައިން އަންހެނުންނަށް ޙާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ހަފުތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މި…

މުޅިން އާ ރަހަ ތަކާއެކު ހެޕީ ފޭސް ގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް އުނގޫފާރުގައި

މުޅިން އާ ރަހަ ތަކަކާއެކު ހެޕީ ފޭސް އިން އުނގޫފާރުގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. ރެސްޓޯރަންޓްގެ މެނޭޖްމަންޓްން އުނގޫފާރުޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބުނީ ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރަށް ނިސްބައްވާ…

50 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެޕަލް އެކްސްޕްރެސް މީ 1 ވަނަ!

މާލެ ދަތުރު ކުރުމަށް 50 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗެއް ރ.އަތޮޅުގައި އޮޕެރޭޓުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މި ލޯންޗުގައި އަރާމުކޮށް އިށިއިނދެ ތިބުމަށް ފުލައިޓްގައި ހުންނަ ވައްތަރު ސީޓު ބެހެއްޓިފައި…

ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއެކު ލާމަގެ ސްޕާރ އިންޑް ޕްރޮމޯޝަން ފަށަނީ

އަގުބޮޑެތި އިނާމުތަކާ އެކު ރ. މީދޫގެ ލާމަ ފިހާރައިން ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. އަހަރު ނިމުމާ ދިމާކޮށް ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ޑިސެމްބަރު 1…

ނަސްރު ސްޕީޑްގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދަތުރު ފަތުރަށް އައި މަޑު ޖެހުމާއި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ނަސްރު ސްޕީޑުގެ ދަތުރުތައް ރ.އަތޮޅަށް އަނެއްކާވެސް ފަށައިފިއެވެ. ނަސްރު ސްޕީޑުގެ…

އައިފޯން 12 ޕްރޯ މެކްސް އެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އޭޗްމީޕްލަސް އިން ފަށައިފި

އެޕަލްއިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 12 ޕްރޯ މެކްސް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އުނގޫފާރު އޭއެޗްމީޕްލަސް ފިހާރައިން ފަށައިފިއެވެ. އޭއެޗްމީ ޕްލަސްގެ ވެރިޔާ ޙުސެއިން ފަހުމީ މަޢުލޫމާތު…

ސިޓީލާ ނީލަމުގައި އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ޕިކަޕެއް ވިއްކާލަނީ

ސިޓީލާ ނީލަމުގައި އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން 1.5 ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ވިއްކާލަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކައުންސިލުން ކުނި އުފުލުމަށް ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ ނިޝާން…

އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް ހިންގުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކައި ހަވާލުކޮށްފި

އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ ރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅުވެހި އިމާރާތް ބިޑް ޢުޞޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލުމުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލީފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން…

ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑް ރ.އުނގޫފާރަށް

އިސްތަށިގަނޑު ސްޓައިލް ކުރުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ އަދި  ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ވަމުން އަންނަ ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑް ރ.އުނގޫފާރު އައިރިސް ޕްލަސް އިން ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އައިރިޝް…
Close